- N +

“月到中秋非分特别明”出自何处?它的作者及

 出自《长相思 秋夜》。作者是庄盘珠。

 原诗为:

 长相思 秋夜

 清朝:庄盘珠

 一更更。一声声。蟋蟀催秋雨易成。残灯今夜青。

 酒初醒。恨难平。月近中秋非分特别明。人世何处清。

 作者

 庄盘珠,字莲佩,阳湖人。举人吴轼室。有《紫薇轩集》。

 【出处】明朝冯梦龙的《醒世恒言卷十八》

 冯梦龙《醒世恒言》小说浏览 第十八卷 施滋润滩阙遇友

 还带曾消纵理纹,返金种得桂枝芬。

 历来阴骘能回福,举念须知有鬼神。

 这首诗引着两个前人阴骘的故事。第一句说:“还带曾消纵理纹。”乃唐朝晋公裴度之事。那裴度未遇时,一无所有,功名蹭蹬,就一风鉴,以决行藏。那相士说:“足下功名事,且不用问。更有句话,如不见怪,方敢直言。”斐度道:“小生因在掉路,故求指导,岂敢见怪!”相士道:“足下螣蛇纵理纹进口,数年之间,必致饿逝世沟渠。”连相钱俱不愿受。裴度是个知命小人,也不在其意。

 一日,偶至喷鼻山寺闲游。只见供卓上光华耀目,近前看时,乃是一围宝带。裴度检在手中,想道:“这寺乃热闹地点,若何却有这条宝带?”翻阅了一回,又想道:“必有甚贵人,到此礼佛更衣。祗候们不当心,遗掉在此,定然转来寻觅。”乃坐在廓庑上等待。纷歧时,见一女子走入寺来,慌沉着张,径望殿上而去。向供卓上看了一看,连声叫苦,哭倒于地。裴度走向前问道:“小娘子因何恁般啼泣?”那女子道:“妾父被人陷于大年夜辟,无门伸诉。妾日至此恳佛阴祐,近日幸得从轻赎锾。妾家贫无措,遍乞高门,昨得一贵人矜怜,助一宝带。

 妾以佛力而至,适携带呈于佛前,顿首伸谢。因赎父心急,竟忘收此带,仓忙而去。行至半路方觉。吃紧赶来取时,已不知为何人所得。今掉掉落这带,妾父料无出狱之期矣!”说罢又哭。裴度道:“小娘子不用过哀,是小生收得,故在此相候。”

 把带递还。那女子收泪拜谢:“请问姓字,异日妾父好来伸谢。”

 裴度道:“小娘子有此冤抑,小生因在贫乡,不能少助为愧。

 还人遗物,乃是常事,何足为谢!”不告姓名而去。

 过了很多天,又遇向日相士,不觉掉惊道:“足下曾作何坏事来?”裴度答云:“无有。”相士道:“足下昔日之相,比先大年夜不相牟。阴德纹大年夜见,定当位极人臣,寿登耄耋,贫贱不成胜言。”斐度事先犹认为戏语。后来果真出将入相,历事四朝,封为晋国公,年享上寿。有诗为证:纵理纹生相不幸,喷鼻山还带竟安然。

返回列表
上一篇:上一篇:韩国部队学的跆拳道
下一篇:下一篇:没有了